Helyi közélet

2009.02.19. 12:15

Lakat alá kerül a nyíregyházi okmányiroda

<p>Ny&#237;regyh&#225;za - Egy h&#233;tig nem nyit ki az<br /> &#252;gyf&#233;lszolg&#225;lati centrum, m&#225;rcius<br /> 2-&#225;n viszont felkereshet&#337; az &#250;j hely.</p>

Nincs más választás, bezár

a nyíregyházi

okmányiroda. Lakat kerül az

épületre, a jelenlegi helyén

új ügyfélszolgálati

centrum magasodik, melynek

átadását januárra tervezik.

A jövő héten az

Országzászló tér 2.

szám alatt található

helyiségbe költöznek át

ideiglenes jelleggel, március 2-án,

hétfőn ott nyit ki az

okmányiroda. Lezárult egy

szakasz az életükben...

– Ezúton is kérjük az

ügyfelek türelmét és

megértését az átmeneti

helyzetre való tekintettel –

nyomatékosította dr. Gál

György aljegyző, az

okmányiroda vezetője, majd a

technikai szünetet kihasználva

tételesen megvonta az elmúlt

esztendő mérlegét: –

Nyilvántartásunk szerint

Nyíregyházán 5632

működő üzlet végez

kereskedelmi tevékenységet. Tavaly 769

új működési engedélyt

adtunk ki, emellett természetesen

elláttuk a működő üzletekkel

kapcsolatos feladatokat. Az üzemeltető

részéről bejelentett

tevékenység megszűnése miatt

466 esetben vontunk vissza működési

engedélyt.

Amióta létrehozták a

nyíregyházi

okmányirodát, évről

évre bővülnek a hatósági

és egyéb feladatai:

– Kezdetben a

személyazonosító

igazolvány, a hatósági

és lakcímigazolvány, valamint a

választással kapcsolatos feladatok

tartoztak az irodához, ezt követően a

vezetői engedély,

útlevél,

vállalkozói igazolvány,

gépjármű-igazgatás,

mozgáskorlátozottak parkolási

igazolványa,

ügyfélkapu-regisztráció,

címnyilvántartás, illetve a

vezetői döntés

értelmében a kereskedelmi

igazgatással összefüggő feladatok

is bővítették a kört. A

nyíregyházi iroda az

egész megyére kiterjedő feladatokat

is ellát: például ilyen a

közúti közlekedési

szolgáltatást végző

járművekkel kapcsolatos, „P”

és „Z” jelű ideiglenes

rendszámtáblákkal

összefüggő eljárás,

továbbá a „C”

kezdőbetű jelű különleges

rendszámtáblák

kiadásával kapcsolatos

eljárások. Jelenleg harminckét

kinevezett köztisztviselő foglalkozik az

okmányirodai feladatok

ellátásával. Van

teendőjük bőven, hiszen az

okmányiroda illetékességi

körébe a 2008-as

népességadatok alapján 144 750

lakos tartozik.

Gépjármű-igazgatás

Jelentős részterületnek

minősül a

gépjármű-igazgatás, azaz a

gépjárművek forgalomba

helyezése, a forgalmi engedéllyel

és törzskönyvvel

történő ellátása, a

rendszámok kiadása és

cseréje.

– Összesen 55 317 esetben vezettünk

át a nyilvántartáson

közlekedés-igazgatási

változást. A külföldről

behozott gépkocsik magyarországi

forgalomba helyezésével kapcsolatosan 380

esetben ellenőriztettük a

származást. Az elmúlt évben

8973 törzskönyvet és 12 388 forgalmi

engedélyt állítottunk ki. Az

irodán 46 418 ügyiratot iktattak, ezek

döntően a gépjárművek

forgalomból történő

kivonásával, lefoglalással,

átírási kötelezettség

elmulasztásával, vezetői

engedély visszavonásával

kapcsolatosak.

Adathalmaz

A nyíregyházi

okmányiroda

illetékességi

körében az elmúlt

évben 9762 állandó

személyi igazolványt,

1169

személyazonosító

igazolványt adtak ki, 22 526

lakcímigazolványt

bocsátottak ki, 13 112

igazolványt selejteztek ki.

Tavaly 7493 vezetői

engedélyt

állítottak ki, 5411

útlevéligénylést

vettek fel. December 30-ig 7700

vállalkozói

igazolvány kérelem

ügyében jártak el

(ebből csere 6598 a TEÁOR

számok miatt, 950 az új

kérelem). Összesen 529

mozgáskorlátozott

parkolási igazolványt

adtak ki.

- Ladányi Tóth Lajos -

Ezek is érdekelhetik