Helyi közélet

2009.02.03. 06:28

Munkát adnak segély helyett

<p>Az &#246;nkorm&#225;nyzatokra komoly terhet r&#243; a<br /> foglalkoztat&#225;s, de a seg&#233;ly m&#233;g<br /> t&#246;bbet... &#201;rdemes dolgozni? Avagy &#246;lbe<br /> tett k&#233;zzel v&#225;rni otthon a seg&#233;lyt?</p>

Indulat nélkül nehéz

véleményt alkotni a nagyon is

aktuális kérdések hallatán.

Magyarországon 230-240 ezren

részesülnek rendszeres szociális

segélyben. Az Út a

munkához program révén

legalább 100 ezren találhatnak

boldogulási lehetőséget a 97

milliárd forintos projekt keretében.

Vámosorosziban a lakosság egytizede,

ötvenhat fő részesül

szociális segélyben.

Arról nincs pontos adata a

polgármesternek, hogy rajtuk kívül

hányan munkanélküliek,

álláskeresők.

– Aki akar dolgozni, annak igyekszünk

megteremteni a feltételeket. Nem egyszerű a

helyzet, hiszen amellett, hogy közel 30

millió forintos az éves hiányunk,

az új közfoglalkoztatási program

mintegy 6 millió forintos terhet ró

ránk, amit saját erőből kellene

kigazdálkodnunk – közölte

Végh Endre.

– Munkát, feladatot tudunk találni

(például télen

fakivágás, gallyazás, egész

évben kisegítő munka az

intézményekben), a

problémát a pénz

előteremtése jelenti. Az első

hónapot ugyanis az önkormányzatnak

kell finanszíroznia, a másodikat pedig

visszatérítik központilag.

Húsz-huszonöt embert tudunk foglalkoztatni,

jelenleg tizen napi hat órában a

település földútjai

mentén fát vág, cserjét

irt, heten az intézményekben

látnak el kisegítő

munkát. A 28 500 forintos

rendelkezésre állási

támogatás 20 százaléka is

az önkormányzatokat terheli, amit ha

összeadunk, újabb tételként

jelentkezik. Mindent egybevéve,

Vámosorosziban 6 millió forintot kellene

előteremteni, hogy megfeleljünk az új

feltételrendszernek. Nehéz év

elé nézünk...

Gyulaházán eddig is sok

munkanélkülit alkalmaztak, igen

jelentős volt a  közcélú

és közhasznú foglalkoztatás

is. Vallják, munkájuk

nélkül a község szinte minden

területen szegényebb lenne.  

– Mi eddig is igyekeztünk hasznos

munkát biztosítani a

munkanélküliek

részére, szinte állandó

jelleggel 30-40 főt foglalkoztattunk.  A

jövőben azonban gondot jelenthet a

tömeges foglalkoztatás feltételeinek

megteremtése.  S itt nem csak a

személyi feltételekre gondolok, hanem a

különböző szociális,

melegedő, pihenő helyiségek

hiányára is – mondta Bardi

Béla polgármester.

– Ezen túlmenően  nagyon fontos,

hogy megfelelő munkát tudjunk

biztosítani a különböző

szakképzett és

szakképzettséggel nem rendelkező

személyeknek. Mivel a településen

több mint kétszázan vannak munka

nélkül, alkalmazásuk nagy

kihívást jelent. Sajnos sokan vannak,

akik a rendszerváltozás

időszakában, vagy az azt követő

években kerültek be a

segélyezetti körbe, és

azóta is ez a fő megélhetési

forrásuk. Őket már koruk és

egészségi állapotuk miatt aligha

lehet visszavezetni a munka világába.

Gondot jelenthet, hogy a rendelkezésre

állási támogatásban

maradó nem foglalkoztatottak

ellátása az önkormányzatoknak

dupla költségébe kerül.

Világosságot és

konkrétumot!

Ajakon tavaly kevésnek bizonyult az a keret,

amellyel közcélúakat és

közhasznúakat foglalkoztattak. Többen

dolgoztak volna, mint amennyit lehetővé

tehettek számukra. Kerekes

Miklós polgármester bízik

benne, hogy minél többen

ráléphetnek a munkához

vezető útra idén.

– Több mint kétszáz

munkanélküli van a

községben, és közülük

sokan vállalnának munkát,

ha arra lenne módjuk – említette a

4070 lelkes település vezetője, majd

hozzátette: – Csak az maradjon otthon a

segélyért, aki nem bír

dolgozni! Tudunk feladatot adni, és jó

volna, ha bővítenék a

munkavégzés körét.

Szükség van megfelelő

irányító személyekre

és a technikai felszereltségre is. Ez

utóbbi pluszköltséget jelent, amit

központilag kellene biztosítani.

Munkát tehát tudunk adni, csak

ismerjék el az igyekezetünket. Arra kell

törekedni, hogy aki munkaképes, ne

járjon jobban, ha otthon marad! E téren a

kormánytól világosabb

szabályozást és konkrét

állásfoglalást várok, amit

megfelelő módon kell kommunikálni a

legszélesebb körben, az egész

ország lakosságával.

Kapcsolódó cikkek:

működő érpataki modell

  • Dolgozzon, aki segélyt

  • munkáért

    - Ladányi Tóth Lajos -

    Ezek is érdekelhetik