Helyi közélet

2009.07.23. 14:24

Használhatóbb környezet a Startnál

<p>Ny&#237;regyh&#225;za - Mintegy 17 &#233;vvel<br /> ezel&#337;tt Surj&#225;n L&#225;szl&#243;, akkor<br /> n&#233;pj&#243;l&#233;ti miniszter tette le<br /> Ny&#237;regyh&#225;z&#225;n a Start Szakiskola,<br /> Speci&#225;lis Szakiskola &#233;s Koll&#233;gium<br /> alapk&#246;vet&#8211; eml&#233;kezett<br /> cs&#252;t&#246;rt&#246;k&#246;n Balog Zolt&#225;n a Start<br /> Rehabilit&#225;ci&#243;s Foglalkoztat&#243; &#233;s<br /> Int&#233;zm&#233;nyei K&#246;zhaszn&#250; Nonprofit<br /> Kft. vez&#233;rigazgat&#243;ja, amikor az<br /> int&#233;zm&#233;nyben megval&#243;sul&#243;<br /> akad&#225;lymentes&#237;t&#233;si projekt<br /> z&#225;r&#243;rendezv&#233;ny&#233;t<br /> tartott&#225;k.</p>

A vezérigazgató elmondta:

– Magyarországon is

egyedülálló az iskola, ahol a

fogyatékkal élő fiatalok tucatnyi

szakma közül válogathatnak.

Éppen ezért tartottuk fontosnak, hogy az

oktatási intézményben most

megvalósuló: „Fel a

harmadikig”

–Akadálymentesítés

támogatása – Egyenlő

esélyű hozzáférés a

közszolgáltatáshoz című

projektet végrehajtsuk. Az épület

átalakítással célunk volt:

a látássérült,

hallássérült, értelmi

fogyatékos, autista, valamint az idős

emberek, kismamák, babakocsit toló

anyukák – nem kizárva a

jövőbeni valamely célcsoporthoz

tartozó munkavállalókat sem

– számára egy

elérhetőbb, használhatóbb

környezet megteremtése.

Uniós támogatással

Benedek Béla fejlesztési

menedzser ismertette a megvalósuló

projekt részleteit:

A projekt az Észak-alföldi Operatív

program keretében az Európai Unió

támogatásával, az Európai

Regionális Fejlesztési Alap

társfinanszírozásával

valósult meg. A projekt kiterjedt az

oktatási intézmény

épületére és az annak

földszintjén kialakított

Egészségügyi Centrumra.

Ezentúl az épület

funkcióját tekintve orvosi

rendelőből, kezelőkből,

oktatási intézményből

és bentlakásos

rehabilitációs szociális

intézmény

épületrészből áll.

A Start Nonprofit Kft. által

fenntartott és működtetett

oktatási intézmény és az

ehhez kapcsolódó kollégium,

speciális szakképző

intézményként működik.

Olyan tanköteles korú gyermekek

tanulását biztosítja, akik a

nyílt iskolarendszerből

betegségük,

fogyatékosságuk miatt kiszorulni

kényszerülnek.

A pályázat ezen intézmények

akadálymentesítésével

biztosítja az egyenlő esélyű

hozzáférést a

közszolgáltatásokhoz. A projekt egy

év alatt, 26 millió forint

költséggel valósult meg. A

támogatás mértéke 23

millió forint volt.

Az elvégzett munkák

Többek között: az épület

körül akadálymentes parkolók,

járdák, gyalogutak

kialakítása. Rámpák,

bejáratok, szélfogó

akadálymentes kialakítása

(elektromos automata tolóajtók

beépítésével). Belső

közlekedés

megkönnyítése, folyosók,

és a személyfelvonó

felújítása. Belső

helyiségek, ügyfélforgalmi

területek kialakítása:

járófelületek, falburkolatok,

biztonsági rendszerek, betegforgalmi

útvonalak, információs pult,

akadálymentes illemhely-mosdó,

zuhanyzó helyiségek

kialakítása.

Mindemellett olyan beszélő szoftverek, Med

Works egészségügyi rendszerszoftver

és Internet elérés került

feltelepítésre, amelyek szorosan

kapcsolódnak az akadálymentesen

használható

közszolgáltatások és az

épület komplex

akadálymentesítésének

megteremtéséhez.

A vak és gyengén látó

emberek számára Braille feliratos,

kontrasztos tájékoztató

táblákat helyeztek ki, valamint

speciális fényjelzők, hangos

tájékoztató berendezések,

riasztók, vészjelző

berendezések, burkolati vezető és

védősávok, lépcső

élek jelzései, kapaszkodók,

kontrasztos színezése, Braille

megjelölése teszik

biztonságossá az épületen

belüli mozgást –

tájékoztatta portálunkat

Fullajtár András.

- M. Magyar László -

Ezek is érdekelhetik