Helyi közélet

2009.07.23. 17:16

Ludas Matyi a tánc nyelvén Kisvárdán

<p>Kisv&#225;rda - A Kisv&#225;rdai<br /> V&#225;rsz&#237;nh&#225;zi Est&#233;k<br /> k&#246;vetkez&#337; el&#337;ad&#225;sa j&#250;lius<br /> 30&#8211;&#225;n 20.30&#8211;t&#243;l lesz a<br /> V&#225;rsz&#237;npadon. A csapat nyolc h&#243;napi<br /> megfesz&#237;tett munk&#225;val &#225;ll&#237;totta<br /> sz&#237;npadra a Revanst, Ludas Matyi<br /> t&#246;rt&#233;net&#233;t, &#225;thelyezve azt a<br /> jelenkorba egy eddig nem l&#225;tott, a m&#369;faji<br /> kateg&#243;ri&#225;hoz &#233;s az oly<br /> n&#233;pszer&#369; ExperiDance st&#237;lushoz<br /> m&#233;lt&#243; v&#225;ltozatban. <A href="about:blank" onclick="return open_window( http://media.szon.hu/pubs/Bildserie/Ludas_Matyi_a_t_nc_nyelv_n_Kisv_rd_n_2009_0/index.shtml , SERIE ,960,800)"><IMG src="http://apps.szon.hu/bilder/icons/kamera.png" border="0" width="13" height="13" alt="Ludas Matyi a t&#225;nc nyelv&#233;n Kisv&#225;rd&#225;n 2009.07.23." /></A></p>

Fazakas Mihály „egy eredeti magyar

regének” nevezte ugyan művét,

az igazságtalan büntetést a gazdagon

háromszor megbosszuló szegény

ember története ősidőktől

fogva ismert a világ

népköltészetében –

kezdte tájékoztatóját

Bartha Anikó az ExperiDance belföldi

turnémenedzsere.

Bosszú minden sérelemért

Szinte minden nép, nemzet

történetében, meséiben

felbukkan egy olyan alak, aki bár nem

rendelkezik a hatalom hagyományos

eszközeivel, mégis felülkerekedik a

nála sokkal erősebb és gazdagabb

urakon. Harun al Rasid–tól – Robin

Hood–ig minden ilyen hős birtokában

van azoknak az erényeknek, amelyek kiemelik

őt a többiek közül, és

lehetővé teszik, hogy bosszút

álljon a szegényeket és

elnyomottakat ért minden

sérelemért. Fő fegyverük

borotvaéles eszük, játékra,

nevetésre mindig kész lelkük

és nem utolsósorban ravaszságuk,

mellyel minden helyzetet képesek a javukra

fordítani.

A Revans főhőse, Matyi is rendelkezik

ezekkel a tulajdonságokkal, bár nem

ébred tudatára, amíg nem

éri őt olyan sérelem, amelyet

már nem lehet szó nélkül

hagyni. Egy vidám, a szegénység

ellenére gondtalan élet, amelyben a

legfontosabb szerepet a barátok, a

mulatság, a természet és az

állatok jelentik, egy csapásra

megváltozik, amikor a hatalom gonosz

képviselője megfosztja őt egyetlen

kincsétől, társától,

barátjától, a

kislibától.

Harag és gyűlölet

nélkül

Az igazságtalan, testi-lelki

megaláztatás hatására

feltámad Matyiban a tűz, és

háromszorosan torolja meg sérelmeit,

kihasználva a mindenkori hatalmasok

szűklátókörűségét,

ostobaságát és

nagyravágyását. Az őt

bántalmazók

megleckéztetésének azonban

véget vet, mielőtt eluralkodna rajta a

bosszúvágy, mivel alapvetően

vidám és játékos

természete nem tűri a

túlkapásokat, és így

figyelmeztet minket is arra, hogy bár a minket

ért sérelmeket megtorolhatjuk, nem szabad

engednünk, hogy eluralkodjon rajtunk a harag

és a gyűlölet – így

maradhatunk különbek azoknál, akik

ellen harcolunk, – így maradhatunk

emberek. Matyi küzdelme, a

játékosság és a humor

eszközeivel mutatja meg, mire képes egy

kisember a nagyok ellen.

Mesés dimenziókban

Czomba Imre színpadi zenéje

népi hagyományokra támaszkodik,

ám merészen újrahangszerel

népi dallamokat,

„népzenésít”

klasszikus idézeteket, felszabadultan

vándorol a dzsesszből a sci-fik

űrmezejére. Zenéje szervesen idomul

az előadáshoz. Minden szereplőnek

megvan a maga zenei lenyomata, a nép és

Lúdas Matyi zenéje markánsan

elkülönül Döbrögiék

világától, a három

szürreális revans pedig

évszázadokon átszárnyalva

mesés dimenziókba repíti a

közönséget. Álljon itt

befejezésül együttesünk

hitvallása: „ez a föld holnap teli

kamra, csákányunk mélyire

ás, jó népeit fénybe

emeljük… ma nincs egyebünk, csak a

tánc.” – mondta

befejezésül Bartha Anikó.

- Vincze Péter -

Ezek is érdekelhetik