Helyi közélet

2012.07.09. 15:29

Pénzhez jutnak a nemzetiségi önkormányzatok

A kormány oldalán megtekintehtő a nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatásának összege.

A kormány oldalán megtekintehtő a nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatásának összege.A legtöbb feladatalapú támogatást a vállaji német nemzetiségi önkormányzat kapta, ez az összeg 1.263.314 forintot jelent.

– Annak köszönhető ez a magas támogatás, hogy megyei szinten kulcsszerepet töltünk be a sváb hagyományok ápolásában – mondta el érdeklődésünkre Vilmos István, Vállaj polgármestere, aki nemcsak a helyi német nemzetiségi önkormányzat elnöki szerepét tölti be, hanem egyben a megyei német nemzetiségi önkormányzat vezetője is. – A Vállajon megtartott rendezvények megyei szintű rendezvények is, gondolok például a már hagyománynak számító strudlifesztiválra. A sváb ősök letelepedésének 300. évfordulója alkalmából rendezett német-magyar-román ünnepségsorozatnak is fontos állomása volt Vállaj. A kapott támogatásból szervezzük a jövő évi rendezvényeinket, valamint fontos számunkra a német nemzetiségi iskola működtetése is. A megyei német nemzetiségi önkormányzat a kapott 483 405 forintből segíti majd az egyes településeken működő német nemzetiségi önkormányzatok programjait. Az összes pénzt a rendezvényekre fordíthatjuk, ugyanis a megyei német nemzetiségi önkormányzat székhelye Vállajon van, s a működésének költségeit magunkra vállaltuk.

Évek óta folyik átképzés

Nyírbéltek nagyközség cigány nemzetiségi önkormányzata 929 608 forintot nyert el feladatalapú támogatásként. Az önkormányzat vezetője, Gamill Elemér lapunk megkeresésére elmondta, ebből a pénzből folytatni szeretnék azt a roma felzárkóztató programot, amit az utóbbi időszakban kezdtek el.

– Településünkön régóta működik egy roma közösségi ház. Itt évek óta folyik a roma és a hátrányos helyzetű fiatalok és idősek átképzése. Az elnyert pénz egy részét pályázatírásra, másik részét a közösségi ház fenntartására fordítjuk. Megérett már a tető kicserélése, ehhez keresünk további pályázati forrást. Önkormányzatunk a romák felézárkóztatását a magyarokkal integráltan végzi, ami kapcsolódási pontot és húzóerőt jelent nekik. Baráti viszonyt ápolunk a szabolcsi képzőintézetekkel, illetve a helyi önkormányzattal is – nyilatkozta az nyírbélteki nemzetiségi önkormányzat vezetője.

Roma nemzetiségi önkormányzatunk a kritériumoknak megfelelt, így sikeresen pályázott a támogatásra. Ülésein többek között elfogadta saját költségvetését, előző évi beszámolóját, együttműködési megállapodásokról, támogatásokról döntött – kezdte lapunk tájékotatását Kozmáné Kasza Vronika, a település polgármestere. Munkájukat összehangoltan végzik a települési önkormányzat munkájával, erre az együttműködésre írásban kötöttünk megállapodást.

Városunkban a civil szervezetekkel együttműködnek a partneri kapcsolat kiteljesedésének érdekében. Megállapodást kötöttek a Móra Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolával, a Polgárőrséggel és a Sportegyesülettel.

A szüreti mulatságon támogatták a roma hagyományőrző tánccsoport fellépését, akárcsak a dombrádi fiatal sportolókat. Az elmúlt évben a roma lakosság részére természetben (burgonya és csirkehús) nyújtottak támogatást. A támogatásból ezen tevékenységeket szeretné folytatni a Dombrádon működő nemzetiségi önkormányzat.

Rendezvényekre költenek

A szabolcsi megyeszékhelyen a ruszin nemzetiségi önkormányzat 405 213 forintot nyert el. Varga Márta elnök elmondása szerint ezt a pénzt három, még az idei évben tervezett rendezvényükre fordítják. – A Biriben született, ruszin származású püspök, Orosz Péter emléktábláját fogjuk elhelyezni szülőfalujában a közeljövőben. Tervezzük továbbá, hogy itt Nyíregyházán nyitunk egy kiállítást ruszin származású festők műveiből, ennek a pontos helyszíne még nem dőlt el. Az év végén a ruszin karácsonyi hagyományokat bemutató rendezvényünket kívánjuk megtartani. Meg van a pénznek a helye – summázta az elnök.

Ezek is érdekelhetik