Helyi közélet

2016.11.17. 11:31

Közel 473 millió forint támogatást kapott a megye szociális tűzifára

Szabolcs-Szatmár-Bereg - A Belügyminisztérium által meghirdetett szociálistüzelőanyag-pályázaton 2289, köztük több száz szabolcs-szatmár-beregi önkormányzat nyert.

Szabolcs-Szatmár-Bereg - A Belügyminisztérium által meghirdetett szociálistüzelőanyag-pályázaton 2289, köztük több száz szabolcs-szatmár-beregi önkormányzat nyert.

Akárki nem pályázhatott

Az önkormányzatok minden igényjogosult után legfeljebb két köbméternyi fát igényelhettek. A támogatásra az ötezer lakosnál kisebb települések pályázhattak. Az elbírálásnál figyelembe vették a 2015-ben átlagosan foglalkoztatott közfoglalkoztatottak számát, illetőleg a településen élő nyolcvanévesnél idősebbek számát.

A hátrányos helyzetű térségekben lévő önkormányzatoknak egyáltalán nem kell önrészt fizetniük, a többinek pedig köbméterenként ezer forint plusz áfa önrészt kell biztosítania.

A Belügyminisztérium keretéből fa esetében összesen 15 ezer forint plusz áfa támogatást kapnak köbméterenként a települések. A megvásárolt tűzifa szállítási költségeit az önkormányzatnak kell állnia.

Az idei pályázaton a Belügyminisztérium által készített anyag szerint 2291 önkormányzat pályázott, az igényelt támogatás 6,1 milliárd forint volt, és csak két pályázat nem felelt meg a jogszabályi feltételeknek.

Kemény lombos tűzifa vásárlására 2072 önkormányzat nyert támogatást, lágy lombos tűzifa vásárlására 35. A nyertes önkormányzatoknak a tűzifát a kormányhivatalok erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodóktól kell megvásárolni.

Köszönet a támogatásért

A támogatást néhány napon belül megkapják az önkormányzatok, amelyeknek saját rendeletben kell szabályozniuk, hogy a tüzelőanyagot milyen módon osztják szét. A tűzifát legkésőbb február 15-éig kell kiszállítani, és a támogatással április 15-éig kell az önkormányzatoknak elszámolniuk. Szamossályinak nem kell önrészt tennie a pályázaton elnyert összeghez.

– Köszönettel tartozunk a támogatásért, ami – ha csak időlegesen is – sokat segít a lakosságnak – mondta lapunknak Bíróné dr. Dienes Csilla polgármester. – Településünkről tavaly egy névtelen bejelentés érkezett a Belügyminisztériumhoz: valaki nem volt elégedett a tűzifa mennyiségével.

– A vizsgálat nem talált hiányosságot, de az idén inkább szénre pályáztunk, hogy fel se merülhessen hasonló panasz. A pályázatot 732 mázsára nyújtottuk be, 384-et tudunk majd szétosztani. Akárcsak tavaly, a közmunkaprogramhoz rendelkezésre álló traktor segítségével házhoz szállítjuk a szenet – tette hozzá Szamossályi vezetője.

Tiszadobon 216 család otthonát melegítheti az idén szociális fa, az arra jogosult háztartások „fejenként” egy erdei köbmétert kapnak.

– Kimondottan rászorultaknak jár az ingyenes téli tüzelő, amely egy–másfél hónapra lesz elegendő. Száz idős és 116 nagycsaládos rászorulóra esett a választásunk. Korábban volt rá példa, hogy egyesek túladtak a szociális tűzifán, nem élve, hanem visszaélve az állami segítséggel. Az idén ők egy árva gallyat sem kapnak – jelentette ki Bán György, a település polgármestere.

– Hozzátette: az önkormányzat (is) tisztában van vele, hogy ez a szociális támogatás „nem tart örökké”, sőt, ezért december–január hónapokban saját forrásból további 84 köbméter fával segítik a falu szegényeit.

Kocsord első embere, Földi István arról számolt be, hogy most először pályázott, és 2,2 millió forint támogatást kapott a falu szociális tüzelőanyagra. – Hogy kinek és mennyi jut majd, azt még tárgyalja a szociális bizottság, de egy emberként örülünk a várva várt segítségnek.

KM-MJ, PI, HP


Több pályázó a tavalyinál

Tavaly és tavalyelőtt a szociálistüzelőanyag-támogatással 180–185 ezer családnak sikerült egy-másfél havi tüzelőanyagot biztosítani. A pályázó önkormányzatok száma nőtt a tavalyihoz képest. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az igényjogosultak száma nőtt volna, inkább arról van szó, hogy az önkormányzatok aktívabban pályáznak, összességében a szegénységi mutatók javulnak 2013 óta.


A szociális tűzifa pályázaton nyertes Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei települések

Ajak 4 605 020

Anarcs 2 114 550

Apagy 4 569 460

Aranyosapáti 2 606 040

Baktalórántháza 9 220 200

Balsa 1390 650

Barabás 1 524 000

Bátorliget 1 422 400

Benk 681 990

Beregdaróc 2 000 250

Beregsurány 1 760 220

Berkesz 2 364 740

Besenyőd 2 190 750

Beszterec 3 009 900

Biri 1 813 560

Botpalád 2 628 900

Bököny 5 619 750

Buj 2 453 640

Cégénydányád 990 600

Csaholc 2 781 300

Csaroda 1 422 400

Császló 1 333 500

Csegöld 1 657 350

Csengersima 1 706 880

Csengerújfalu 3 295 650

Darnó 914 400

Demecser 7 645 400

Dombrád 3 379 470

Döge 4 419 600

Encsencs 3 886 200

Eperjeske 2 853 690

Érpatak 2 171 700

Fábiánháza 2 194 560

Fülesd 1 137 920

Fülpösdaróc 480 060

Gacsály 1 447 800

Garbolc 933 450

Gávavencsellő 2 556 510

Géberjén 835 660

Gégény 1 314 450

Gelénes 1 884 680

Gemzse 2 552 700

Geszteréd 3 733 800

Gulács 3 219 450

Győröcske 657 860

Györtelek 2 724 150

Gyulaháza 2 933 700

Gyüre 2 190 750

Hermánszeg 635 000

Hetefejércse 1 543 050

Hodász 6 819 900

Ilk 3 695 700

Jánd 1 714 500

Jánkmajtis 3 429 000

Jármi 1 564 640

Jéke 638 175

Kállósemjén 4 648 200

Kálmánháza 1 635 760

Kántorjánosi 3 714 750

Kék 2 606 040

Kékcse 4 914 900

Kérsemjén 693 420

Kisar 3 058 160

Kishódos 495 300

Kisléta 2 647 950

Kisnamény 1 028 700

Kispalád 2 571 750

Kisvarsány 1 070 610

Kisszekeres 1 390 650

Kocsord 2 110 740

Komlódtótfalu 675 640

Komoró 842 010

Kótaj 2 552 700

Kölcse 1 849 120

Kömörő 1 524 000

Laskod 2 038 350

Levelek 3 981 450

Lónya 1 371 600

Lövőpetri 749 300

Magosliget 1 529 080

Magy 2 305 050

Mánd 1 181 100

Mándok 2 659 380

Máriapócs 3 067 050

Márokpapi 1 137 920

Mátyus 838 200

Méhtelek 2 275 840

Mérk 3 505 200

Mezőladány 2 381 250

Milota 2 495 550

Nábrád 1 866 900

Nagyar 1 676 400

Nagycserkesz 2 571 750

Nagydobos 2 000 250

Nagyhódos 800 100

Nagyszekeres 1 200 150

Nagyvarsány 1 165 860

Napkor 2 844 800

Nemesborzova 647 700

Nyírbéltek 5 791 200

Nyírbogát 3 929 380

Nyírbogdány 1 095 375

Nyírcsaholy 2 633 980

Nyírcsászári 1 504 950

Nyírderzs 1 047 750

Nyírgelse 1 297 940

Nyírgyulaj 2 266 950

Nyíribrony 2 590 800

Nyírjákó 2 346 960

Nyírkarász 2 305 050

Nyírkáta 2 743 200

Nyírkércs 1 795 780

Nyírlövő 1 657 350

Nyírlugos 4 996 180

Nyírmeggyes 2 524 760

Nyírmihálydi 4 095 750

Nyírpazony 2 364 740

Nyírpilis 3 867 150

Nyírtét 2 209 800

Nyírtura 1 724 660

Nyírvasvári 4 572 000

Ófehértó 3 314 700

Olcsvaapáti 857 250

Ópályi 3 798 570

Ököritófülpös 3 810 000

Ömböly 1 403 350

Őr 1 798 320

Panyola 1 671 320

Pap 3 147 060

Papos 834 390

Paszab 3 790 950

Pátroha 1 322 070

Pátyod 1 066 800

Penészlek 1 524 000

Penyige 1 085 850

Petneháza 3 562 350

Piricse 3 467 100

Pócspetri 2 571 750

Porcsalma 5 791 200

Rakamaz 5 529 580

Ramocsaháza 3 162 300

Rápolt 838 200

Rétközberencs 1 455 420

Rohod 4 057 650

Rozsály 1 619 250

Sényő 1 932 305

Sonkád 2 613 660

Szabolcs 889 000

Szabolcsbáka 2 038 350

Szabolcsveresmart 1 459 230

Szakoly 4 818 380

Szamosangyalos 2 000 250

Szamosbecs 728 980

Szamoskér 1 076 325

Szamossályi 1 463 040

Szamostatárfalva 1 276 350

Szamosújlak 419 100

Szamosszeg 3 162 300

Szatmárcseke 2 571 750

Székely 1 562 100

Szorgalmatos 733 425

Tákos 1 297 940

Tarpa 3 257 550

Terem 1 847 850

Tiborszállás 1 902 460

Tiszaadony 2 560 320

Tiszabecs 2 114 550

Tiszabercel 3 771 900

Tiszabezdéd 1 729 740

Tiszacsécse 1 351 280

Tiszadob 4 114 800

Tiszakanyár 2 590 800

Tiszakerecseny 3 429 000

Tiszakóród 2 667 000

Tiszamogyorós 1 367 790

Tiszanagyfalu 1 847 850

Tiszarád 1 581 150

Tiszaszentmárton 2 213 610

Tiszatelek 2 209 800

Tiszavid 3 028 950

Tisztaberek 1 295 400

Tivadar 685 800

Tornyospálca 5 227 320

Tunyogmatolcs 4 591 050

Túristvándi 3 200 400

Túrricse 3 105 150

Tuzsér 2 842 260

Tyukod 4 533 900

Újdombrád 609 600

Újkenéz 2 514 600

Ura 2 247 900

Uszka 1 333 500

Vaja 3 931 920

Vállaj 1 742 440

Vámosatya 1 314 450

Vámosoroszi 2 382 520

Vasmegyer 2 209 800

Záhony 3 004 820

Zajta 1 493 520

Zsarolyán 1 162 050

Zsurk 1 390 650

Összesen: 472 881 325

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában