Nyíregyháza hírei

2015.01.23. 12:38

Pártfogásba vett új iroda

Nyíregyháza - A pártfogó felügyelői munka a rácson innen kezdődik és azon túl tart.

Nyíregyháza - A pártfogó felügyelői munka a rácson innen kezdődik és azon túl tart.

Korabeli párbeszéd:

– Szabadság!

– Szabadság!

– Szabadságot kérek.

– Nincs szabadság.

– Akkor szabadság!

– Szabadság...

Nagy érték, felbecsülhetetlen kincs a szabadság. A január elsején hatályba lépett - a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló - 2013. évi CCXL. törvény egyik nóvuma, hogy a szabadult fogvatartottak pártfogási tevékenységét a büntetés-végrehajtási intézetekhez rendelt börtön pártfogó látja el.

– Az a cél, hogy miután a fogvatartottak letöltötték méltó büntetésüket, segítsük elő a beilleszkedésüket. A ma átadandó iroda fogvatartotti munkaerővel, intézeti költségvetésből készült el – említette Drotár Zsolt bv. alezredes, intézetparancsnok a megyei büntetés-végrehajtó intézet pártfogó felügyelői irodájának ünnepélyes megnyitóján.

– A bűnmegelőzés legfontosabb célja az, ha a bűnelkövetők nem lesznek bűnismétlők, ha megtalálják helyüket a társadalomban. A pártfogó felügyelő a pártfogolt ellenőrzésével és irányításával elősegíti annak megakadályozását, hogy a pártfogolt ismételten bűncselekményt kövessen el – tette hozzá Juhász Ferenc, bv. főhadnagy, a BVOP Fogvatartási Ügyek Főosztálya, Pártfogó Felügyelői Osztályának osztályvezetője.

KM-LTL

Ezek is érdekelhetik