Helyi közélet

2012.05.03. 17:37

Itt a beadvány szövege, Helmeczy László nem a levegőbe beszélt

Nemrég adtunk róla hírt, hogy a Cozma-ügyben sértettek jogi képviselője dr. Helmeczy László nem ért egyet a Győri Ítélőtábla jogerős ítéletével.

Nemrég adtunk róla hírt, hogy a Cozma-ügyben sértettek jogi képviselője dr. Helmeczy László nem ért egyet a Győri Ítélőtábla jogerős ítéletével.A jog, számára annyi lehetőséget hagy, hogy beadványban kérje a Legfőbb Ügyészt, hogy felülvizsgálati kérelemmel vizsgálja újra a másodfokon kiszabott, lényegesen enyhébb büntetéseket, főleg arra tekintettel, hogy az első fokon eljáró Veszprémi Törvényszék megállapításai szerint Sztojka Iván tevékenyen részt vett a halálos eredményű, Marian Cozma és társai elleni támadásban. A Győri Ítélőtábla szóbeli indoklásában sem tettestársként, sem bűnsegédként nem állapította meg Sztojka Iván tevékenységét.

 

A Legfőbb Ügyészhez címzett beadvány szövege

Legfőbb Ügyészség  

Dr. Polt Péter Legfőbb Ügyész Úrnak!

Budapest

Markó u. 16.

1054

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!

A néhai Marian Cozma és társai sérelmére elkövetett emberölés bűntette és más bűncselekmények miatt Raffael Sándor és társai ellen folyamatban volt büntető ügyben a Veszprém Megyei Bíróság 1.B.287/2010/440. sz. 2011. június 13. napján keltítéletével az I., II. és III. r. vádlottakat, mint társtetteseket bűnösnek mondta ki emberölés bűntettében és testi sértés bűntettének kísérletében. A IV. r. Pál Gábor és V. r. Bihari Csaba bűnösségét társtettesként elkövetett testi sértés bűntettének kísérletében mondta ki. A Veszprém Megyei Bíróság I. r. Raffael Sándor és II. r. Németh Győzőt életfogytig tartó fegyházbüntetésre, III. r. Sztojka Iván vádlottat 20 évi fegyházbüntetésre ítélte, úgy, hogy mindhárom vádlottat 10 évre a közügyektől eltiltotta.

A sportolókat szintén bántalmazó és az élet elleni cselekmények miatt megvádolt IV. r. Pál Gábor vádlottat, mint visszaesőt 5 év börtönbüntetésre és 5 év közügyektől eltiltásra, V. r. Bihari Csaba vádlottat 4 év börtönbüntetésre és 4 év közügyektől eltiltásra ítélte.

Fellebbezések folytán a Győri Ítélőtábla Bf..98/2011.sz.alatt járt el az ügyben, és 2012. április 27.-én kelt jogerős ítéletével az I., II. III. r vádlottak terhére rótt bűncselekményeket minősítését megváltoztatta és ennek következtében jelentősen enyhítette az I., II. és III. r. vádlottak büntetését.  I. és II. vádlottak büntetését 18-18 évi börtönbüntetésre, míg Sztojka Iván III. r. vádlott büntetését 8 évi börtönbüntetésre enyhítette.

Az eljárásban a nyomozás kezdeti szakaszától látom el a Marian Cozma sértett valamint családjának képviseletét, mind a büntető, mind a polgári peres ügyben.

A hatályos Büntetőeljárási Törvény nem ad lehetőséget arra, hogy a sértettek képviselője a jogerős büntetőbírósági határozat felülvizsgálatát kérje, ezért a sértettek képviselőjeként nevükben és megbízásából

kérelmet

terjesztek elő  a Tisztelt Legfőbb Ügyész Úrhoz az alábbiak szerint.

A Be. 51.§ (2) bek. b. pontja alapján indítványozom, hogy a Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr a Győri Ítélőtábla Bf. 98/2011. sz. ítélete ellen terjesszen elő felülvizsgálati indítványt a jogerős ítéletnek a terheltek terhére történő megváltoztatása iránt.

A jelen kérelmet és indítványt nem a sértettnek és a sértett családjának bosszúvágya indokolja, hanem az, hogy álláspontom szerint az Ítélőtábla ítélete téves, törvénysértő az alábbiak miatt.

Az Ítélőtábla a II. fokú eljárás során bizonyítást nem vett fel, így a Veszprém Megyei Bíróság  által megállapított tényálláshoz kötve van, attól eltérő tényállást törvényi tilalom alapján nem állapíthat meg.

Az I. fokú ítélettényállása teljesen egyértelműen állapítja meg azt, hogy néhai Marian Cozmát  és a segítségére siető sportoló társait már a Patrióta bár pincehelyiségében is bántalmazzák az egyébként jelentős létszámfölényben lévő vádlottak és társaik.

Az I. fokú ítélet tényállása szerint I., II., III., IV. és az V. r. vádlott is bántalmazták az alagsori diszkó helyiségben, ütötték kézzel,székkel, üveggel, sőt az I. r. vádlott már az alagsori helyiségben orvul hátulról késsel vesén szúrta. Ezt követően a lépcsőn felmenekülő sportolókat a vádlottak és társaik követték, majd miután az alagsori diszkóból Marian Cozma és társai kimenekültek, a felső bejárat közelében megálltak, „ezt követően II, III., majd I. r. vádlottak a kijárat felé indultak, majd II. r. vádlott társaitól kísérve felrántotta az ajtót és kitódultak az utcára” /ítélet 44. oldal (2) bekezdés/.

Az I. fokú ítéleti tényállás /45. oldal (1) bekezdés/ szó szerint a következőket tartalmazza.

„… I. r. vádlott a Patrióta lokál fala mellőle középre, az addig ott álló III. vádlott pedig az út szélére állt, a II. és III. r. vádlottak továbbra is bokszalapállásban toporogtak, míg I. r. vádlott leeresztett, majd hátra tett kezekkel provokatívan viselkedett, felsőbbrendűként, vezérként pózolt,fenyegető tekintetével szuggerálta a felé közelítő M. Cozmát,aki továbbra is vérző, száj körüli sérülését mutogatva magyarázatot követelt korábbi megtámadására.

Ez alatt mintegy vezényszóra teljesen egyszerre a három vádlott ugyancsak elindult M. Cozma és társai felé. Amikor Cozma egy méterre volt tőlük, szó nélkül ököllel támadtak rá, M. Cozma és az őt támadó három vádlott között hajlított kézmozdulatokkal ütésváltás kezdődött a lokál bejárati ajtajának középvonalától mintegy 4 méter távolságra az ír söröző irányába, eközben Ivan Pesic ismét csapattársa védelmére kelve a verekedők közé lépett, Zarko Sesum sértett pedig a társait próbálta a dulakodástól elrángatni. A verekedés kezdetén, annak első mozzanataként I. r. vádlott esett neki M. Cozmának, párharcuk során aztán az utcatúloldalára, a használtruha üzlet fala közelébe keveredtek át, ahol I. r. vádlotthoz csatlakoztak a társai és közösen az épület falához szorították M. Cozma sértettet…

I., II., III. r. vádlottak a kialakuló  verekedés során M. Cozma sértettet félkörbe fogták, II. r. vádlott többször előre-előre lendülve odaugrott M. Cozma közelébe,ütötte-rúgta, majd egy-egy ütés, rúgás után mindig hátra-hátra lépett és amikor ilyen módon távolabb került Cozmától, társai – a II. r. vádlott mozgásával összehangoltan – másik irányból M. Cozma felé oldalaztak és különféle támadó mozdulatokkal bántalmazták…”

Konkrétan a halálos szúrással kapcsolatos tényállás szó szerint az alábbiakat tartalmazza /I. fokú ítélet 46. oldal (2)bekezdés/:

…”Az aszfaltról történő felpattanása után, I. r. vádlott elővette a jobb nadrágzsebéből a tánctéren már használt kését, és  – miközben a II. vádlott is felugrott a lokál bejárata vonalából  – a jobb kezében tartott eszközzel a sértettel szemben annak jobb oldalán tőle legfeljebb 1 - 1,5 méterre állva oldalirányú, köríves csapással jobbról balra,alulról felfelé irányuló mozdulattal, nagy erővel, célzottan szíven szúrta a szemközti épület falának háttal a támadás elől a padkára fellépő, majd jobbkarjával mellmagasságban I. r. vádlott ellen éppen kaszáló mozdulatot indító, ezzel a bal mellkas felét szabadon védtelenül hagyó M. Cozma sértettet, miközben III. r. vádlott Cozmát –hozzá képest ugyancsak 1-1,5 méteres „körön” belül állva – a másik oldala felől neki balról támadta.

A szúrás hatására M. Cozma sértett nem tudta a mozdulatát befejezni, elfehéredett arccal a szívéhez kapott, a tengelye körül jobbra elfordulva, a járdáról (padkáról) lendületből lelépve térdre esett és a bejárat irányába jobb oldalára – hátára zuhant el.

Marian Cozma az időközben az utcára kiérkező  Ilyés Ferenc tanú közelében hanyatlott a földre, aki széttárt kezekkel és „Ne bántsátok!!” felkiáltásokkal igyekezett védelmezni a földön fekvő sértettet, akit  - Ilyés és NN. 3 tanú közbelépésre ellenére– III. r. vádlott ismételt bokszállásba ugrása és „Na, gyertek köcsögök” felkiáltása után I. és III. r. vádlottak felváltva még kétszer fejbe és kétszer hátba is rúgtak, ami után a III. r. vádlott rohanva megindult a lokál bejárati ajtaján át a tetőtéri bár felé…”

Az I. fokú ítéleti tényállásból megállapítható, hogy a II. r. vádlott hátulról ezt követően legalább közepes erővel bal vesén szúrta a barátjához lehajolni igyekvő Ivan Pesic sértettet,sőt, Marian Cozma földre zuhanását követően az I. és III. r. vádlottak által leadott rúgások és Ivan Pesic megszúrása után már II. r. vádlott is ott ugrált Cozma felett, majd a csapattársához odaugró és a feje mellé térdelő Zarko Sesum sértettet kezdte méregetni,a ki Ilyés Ferenchez hasonlóan Cozma nyelvét igyekezett kihúzni, kiszabadítani. A II. r. vádlott bokszállásban méregette, hogy a társát segítő Zarko Sesumot megüsse –e és a következő pillanatban a I. és III. r vádlottat bátorító jelenlétében jobb lábbal nagy erővel fejbe rúgta, amitől Z. Sesum a földre zuhant. Ezt követően hangzottak a II. r. vádlott részéről fenyegetően a környezet felé, hogy„Gyertek, kértek még? Ki kér még?”

A megállapított tényállás szerint az eseményeket követően a II. és III. r. vádlottal együtt kitóduló társaság  üldözőbe vette a sportolókat, „Állj meg! Állj meg, a kurva anyádat!”  felkiáltással. Sőt, olyan is elhangzott legalább két-három alkalommal a vádlottak és társaik részéről, hogy „Hozd a pisztolyt!”.

Az I. fokú ítéletfentebb idézett tényállási részeiből egyértelműen megállapítható,hogy az I, II., III. valamint a IV., V. r. vádlott is szándékegységben, életkioltására alkalmas eszközökkel is, túlerővel kezdeményeznek verekedést a fegyvertelenül, békésen szórakozó sportolókkal és a már az alagsori helyiségben is mind az öten (I-V. r. vádlottak) bántalmazzák Marian Cozmát,sőt, I. r. vádlott már itt vesén szúrta.

Marian Cozmát bántalmazzák ököllel, székkel, üveggel, késsel. Az alagsori helyiségből kimenekülő Marian Cozmát a tényállás szerint közvetlenül a szúrást megelőzően Raffael,Németh és Sztojka együttesen szorítják a falhoz, különböző irányból támadják,és a halálos szúrás leadását követően is támadja Marian Cozmát II. r. Németh Győző és a III. r. Sztojka Iván is. Az, hogy Raffaelnél és Némethnél is kés van, egyértelmű, hiszen már az alagsori helyiségben is kiabálnak a vendégek, hogy vigyázzatok, kés van náluk azt követően, hogy Raffael vesén szúrja Marian Cozmát. A megszúrt, vérző Marian Cozmát pedig szándékegységben, egységes akarat elhatározással, túlerőben támadják azt követően is, amikor kimenekül az utcára.

Az I. fokú bíróság által megállapított tényállás alapján álláspontom szerint törvénysértő az Ítélőtábla azon megállapítása, hogy az emberölés bűntettének nem társtettese a III. r. Sztojka Iván. Álláspontom szerint a III. r. vádlott bűnsegédje az emberölés bűntettének, hiszen a II. és III. r. vádlott támadásának következtében tudta szíven szúrni az I. r. vádlott az erősfizikumú, ügyes, kiváló reflexszel rendelkező Marian Cozmát.

 

A Btk. 19. §-a értelmében elkövető a tettes, a közvetett tettes és a társtettes (tettesek), valamint a felbujtó és a bűnsegéd (részesek). A Btk. 21. §-a értelmében bűnsegéd az, aki bűncselekmény elkövetéséhez szándékosan segítséget nyújt. A törvény értelmében a részesekre és a tettesekre megállapított büntetési tételt kell megállapítani. Kogens törvényi szabály szerint társtettesek azok, akik a szándékos bűncselekmény törvényi tényállását, egymás tevékenységéről tudva, közösen valósítják meg.

Az I. fokú Veszprém Megyei Bíróság  ítéletének tényállásához a Győri Ítélőtábla kötve volt, a törvény értelmében – miután a II. fokú eljárásban bizonyítás felvételére nem került sor. Az I. fokú ítéleti tényállásból egyértelműen az következik, hogy az testi sértésre irányuló cselekményeknél I., II., III., IV. és V. r. vádlottak is szándékegységben cselekedtek.

A Marian Cozma, Ivan Pesic,és a Zarko Sesum sérelmére elkövetett emberölés és az élet elleni cselekmények vonatkozásában pedig álláspontom szerint társtettesek voltak Raffael Sándor, Németh Győző és Sztojka Iván, akik kifejezetten szándékegységben hajtották végre a sértettek bántalmazását és Marian Cozma megölését és a társai bántalmazását.  Az teljességgel érthetetlen, hogy hogyan jutott arra a következtetésre az I. fokú bíróság tényállása alapján a Győri Ítélőtábla, hogy a III. r. vádlott még csaknem is bűnsegédje az emberölési cselekményeknek.

A szóbeli indokolássorán a tanács elnöke, a Győri Ítélőtáblán az I. fokú ítélet tényállásának mintegy rövidített változatát ismertette az ítélet indokolásakor.

Amennyiben egy egészen lerövidített tényállást vizsgálunk meg a jelenügyben, akkor megállapítható az, hogy már az alagsori diszkóban is I., II.,III.., IV., V. r. vádlottak szándékegységben bántalmazzák Marian Cozmát és a többi sértettet, majd a vádlottak és társaságuk üldözi a diszkóból kimenekült Marian Cozmát és társait, az utcán I., II., III. r. vádlott túlerőben támadja Marian Cozmát, akit ezen támadás közben szíven szúr az I. r vádlott. Ezt követően még a Marian Cozma segítéségére siető Ivan Pesicet és Zarko Sesumot is ütik, rúgják, fejen rúgják, sőt,megszúrják. A szúrástól már az eszméletét, vagy talán már az életét vesztő Marian Cozmát még Raffael Sándor és Sztojka Iván többször hátba és fejbe rúgja. Ilyen tényállás mellett álláspontom szerint nyilvánvalóan törvénysértő a Győri Ítélőtábla II. fokú jogerős ítélete.

A Btk. 13. §-a értelmében szándékosan követi el a bűncselekményt aki magatartásának következményét kívánja, vagy a következményekbe belenyugszik. Álláspontom szerint a Marian Cozmaés társai sérelmére elkövetett cselekmények vonatkozásában az eredménybekövetkezése esetében sem állapítható meg még az sem, hogy csak eshetőlegesen terjed ki a legsúlyosabb eredményre vonatkozóan a vádlottak szándéka. Marian Cozmát azutcán is támadó vádlottak közül valamennyiben tudják, - hiszen látták - , hogy Raffael már az alagsorban is megszúrta Marian Cozmát, azt is látja valamennyi vádlott, hogy a II. r. vádlott Németh Győzőnél is kés van, amivel később legalább közepes erővel vesén is szúrja a földön fekvő Marian Cozma segítségére siető Ivan Pesic sértettet.

Álláspontom szerint a Győri Ítélőtábla jogerős ítélete nem felel meg amagyar bírói gyakorlat által évtizedek óta követett Legfelsőbb Bíróság 15.számú irányelvében foglaltaknak sem.

 

 

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!

A Győri Ítélőtábla jogerős ítéletének írásbeli indokolását még nem ismerjük, hiszen csak a szóbeli indokolásra került sor 2012. április 27. napján. Rendelkezésre áll azonban a Veszprémi Bíróság I. fokú ítéletének az Ítélőtábla által meg nem változtatott és így a II. fokú bíróság számára is kötelező tényállása, amiből álláspontom szerint több vonatkozásban is téves jogi következtetést vont le a Győri Ítélőtábla, amely az I. fokú bíróság által kiszabott büntetéseknek olyan enyhítését eredményezte, ami álláspontom szerint nincs arányban a vádlottak által elkövetett cselekmények tárgyi súlyával, annak eredményével és így alkalmatlan a büntetési célok megvalósítására.

Fenti indokok alapján a sértettek képviseletében kérem a Tisztelt Legfőbb Ügyészurat, hogy a Be. 416. §- ában meghatározott felülvizsgálati okok figyelembe vételével a Be. 417. § (1) bek. alapján a terheltek terhére terjesszen elő felülvizsgálati indítványt a Győri Ítélőtábla jogerős, Raffael Sándor és társai  ügyében hozott Bf. 98/2011. számú ítélete ellen annak érdekében, hogy az álláspontom szerint törvénysértő határozat felülvizsgálata során a Kúria a Győri Ítélőtábla határozatát megváltoztassa a büntetési célok elérése érdekében. 

Budapest, 2012. április 28.                                                                                                     

Tisztelettel: Dr.Helmeczy László Ügyvéd sértetti képviselő

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában